Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

47. posiedzenie Sejmu. Pierwszy dzień obrad – podsumowanie