Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Rekomendacje i informacje KNF

Komunikat z 375. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 21 listopada 2017 r.
Komunikat UKNF w sprawie ograniczeń inwestycyjnych obowiązujących towarzystwa funduszy inwestycyjnych.
KNF opublikował raport z prac Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech).
Monetary Authority of Singapore (MAS) i Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podpisały porozumienie o współpracy w obszarze FinTech.
Komunikat w sprawie zezwoleń na stosowanie przez banki własnych modeli wyceny opcji do obliczania współczynników delta w przypadku opcji zabezpieczanych back-to-back
Dane miesięczne dotyczące sektora bankowego
Komunikat z 374. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 7 listopada 2017 r.
Komunikat Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczący oferowania transakcji FX Forward
Komunikat w sprawie nowych wymogów oznaczania niektórych uczestników rynku kapitałowego
Oświadczenie KNF dot. artykułu „Słaby nadzór nad funduszami inwestycyjnymi może Polaków dużo kosztować".

Strony